Slide background

PLYNOVODY

opravy, údržba a skúšky plynových zariadení

slider1

KANALIZÁCIE

výstavba diaľkových kanalizácií, prípojok, čerpacích staníc
a čističiek odpadových vôd

slider2

VODOVODY

výstavba diaľkových vodovodov, rozvodných sietí,
prípojok a vodojemov

Spoľahlivý partner GaG Stav

Sme stavebná spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami. Tieto využívame pri realizácií stavieb budov, kanalizácií, vodovodov a ČOV či plynovodov.

O nás

Stavebné práce

Stavba a revízie plynovodov

Výstavba kanalizácií a ČOV

Stavba a revízie vodovodov

Rekonštrukcie

Opravy plynových zariadení

Odborné skúšky a údržba plynových zariadení

TELEFON
VOLAJTE NA:
055/68 53 392

PONDELOK - PIATOK

7:00  - 15:00