Certifikát Systému Manažérstva kvality
ISO 9001:2000

Normy ISO 9001  obsahujú súbor odporúčaní, čo a ako sa má pri manažérstve kvality dokumentovať. Zároveň je tým zadefinovaný v súčasnosti už medzinárodne uznaný štandard, umožňujúci jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie firiem – najmä v medzinárodnom prostredí – a to pomocou zavedenia rovnakého etalónu pre kvalitu v pôvodne rozdielnych prostrediach s rozdielnymi prístupmi k práci a riadeniu.

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva s medzinárodnou pôsobnosťou. CVI pracuje na základe akreditácie SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva , ktorá je uznaná IAF. CVI je akreditovaná aj u IRACAB. To zaručuje celosvetové uznanie certifikátov CVI.

Túto kvalitu GaG Stav potvrdzuje získaním  certifikátu Systému  kvality ISO 9001:2000.

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008

Normy ISO 9001  obsahujú súbor odporúčaní, čo a ako sa má pri manažérstve kvality dokumentovať. Zároveň je tým zadefinovaný v súčasnosti už medziná-
rodne uznaný štandard, umožňujúci jednoduchšie a prehľadnejšie riadenie firiem – najmä v medzinárodnom prostredí – a to pomocou zavedenia rovnakého etalónu pre kvalitu v pôvodne rozdielnych prostrediach s rozdielnymi prístupmi k práci a riadeniu.

CVI je certifikačný orgán systémov manažérstva s medzinárodnou pôsobnosťou. CVI pracuje na základe akreditácie SNAS pre certifikáciu systémov manažérstva , ktorá je uznaná IAF. CVI je akreditovaná aj u IRACAB. To zaručuje celosvetové uznanie certifikátov CVI.

Túto kvalitu GaG Stav potvrdzuje získaním (2016) certifikátu Systému  kvality ISO 9001:2008.

Certifikát CENEKON 2016/I a 2016/II

Stavebné firmy, zadávatelia a investori stále častejšie požadujú preukázanie aktuálnosti a vierohodnosti podkladov, použitých pri tvorbe rozpočtov a výberových konaní. Túto potvrdzuje certifikát používateľa
programu CENKROS 4
.

Certifikát deklaruje našim obchodným partnerom, že pri vykonávaní svojej profesie používame najnovšie
technológie spolu s originálnou databázou CENEKON.

Certifikát dokladuje aj pridelenie licencie pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 s originálnou databázou CENEKON, čím spĺňame podmienky zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon.

cenekon-logo-kopie