O nás

O spoločnosti

GaG stav

Firma bola založená v roku 1992 a jej hlavnou činnosťou bola obchodná činnosť v oblasti náhradných dielov a doplnkov pre automobily. V roku 1994 bola vytvorená stavebná skupina so zameraním sa na výstavbu plynovodov, vodovodov a kanalizácií. V rokoch 1994-2000 firma úzko spolupracovala s SPP OZ Košice, Zvolen, Poprad. V roku 2000 sa firma rozšírila a viac sa začala venovať realizácii prác na vodovodoch, kanalizáciách a čističkách odpadových vôd. Naši pracovníci absolvovali všetky potrebné školenia, kurzy, prednášky a vlastnia potrebné oprávnenia, osvedčenia, podľa platných STN ako aj noriem EU pre výstavbu, rekonštrukcie, opravy a skúšky plynových zariadení. Tieto práce vykonávame s vlastnými kapacitami a ich kvalita je potvrdená získaním certifikátu Systému kvality ISO 9001:2000. V  roku  2009  sa  firma  začína  postupne transformovať  na spoločnosť s ručením  obmedzeným  a  paralelne vzniká G  a  G  stav  s.r.o.  Nová spoločnosť začne svoju činnosť naplno realizovať v roku  2010 , kedy prijíma nových zamestnancov a nadobúda  strojno – technické  vybavenie.

V rokoch  2010 – 2021  firma realizovala  niekoľko  projektov v  oblasti vodohospodárskych  stavieb ako aj pozemných stavieb. Na túto činnosť zamestnávame  potrebný  počet technických  pracovníkov ako aj  pracovníkov   remeselných a  výrobných  činnosti. 

PLYNOVODY
KANALIZÁCIE
VODOVODY
REVÍZIE

História spoločnosti

V roku 1994 bola vytvorená stavebná skupina so zameraním sa na výstavbu plynovodov, vodovodov a kanalizácií.V rokoch 1994-2000 firma úzko spolupracovala s SPP OZ Košice, Zvolen, Poprad.

TELEFON
VOLAJTE NA:
055/68 53 392

PONDELOK - PIATOK

7:00  - 15:00