Ponuka

Stavba a revízie plynovodov

Realizácia VTL,STL,NTL plynovodov, plynových prípojok, opravy plynových zariadení, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení

Výstavba kanalizácií a ČOV

Výstavba a rekonštrukcia kanalizačných sietí , prípojok, rozšírenie kapacity čističiek odpadových vôd a iné

Stavba a revízie vodovodov

Výstavba a rekonštrukcia: diaľkových vodovodov, rozvodných sietí a vodovodných prípojok, vodojemov a iné

Stavebné rekonštrukcie

Realizácia drobných aj veľkých stavieb. Kompletné stavebné práce, prípravné, dokončovacie a demolačné práce a rekonštrukcie

Opravy plynových zariadení

Opravy, servis plynových zariadení.

Odborné skúšky a údržba plynových zariadení

Odborné skúšky, prehliadky a revízie plynových zariadení

GaG Stav s.r.o.
TELEFON
VOLAJTE NA:
055/68 53 392

PONDELOK - PIATOK

7:00  - 15:00