Práce

/
16. júna 2012

Plynojem MI

DETAILY PROJEKTU
Popis stavby
plynojem
Lokalita
Michalovce
rozloha
1,200
Investícia
€760,000
Dátum dokončenia
2012

Popis stavby

Vybudovaný Plynojem je suchý membránový a je osadený v blízkosti vyhnívacích nádrží vo vzdialenosti 6 m od ostatných objektov  v oplotenom areáli ČOV Michalovce. Plynojem je vybavený meraním naplnenia plynojemu aj s príslušnou vyhodnocovacou jednotkou. Strojovňa plynojemu je osadená v tesnej blízkosti plynojemu, nadväzuje na plynojem a zaisťuje funkcie nutné pre jeho technologické fungovanie. V strojovni plynojemu kvôli zvýšenej bezpečnosti je osadený snímač úniku bioplynu.

Text