Práce

/
18. marca 2012

Prívod vody z VN Starina

DETAILY PROJEKTU
Popis
Prívod vody z VN Starina
Lokalita
Svidník – Medzianky
Dlžka
29 760 m
Materiál/dimenzia potrubia
Liatina / DN300 - DN450
Dátum dokončenia
2012

Popis projektu

Účelom novovybudovanej stavby bolo zabezpečiť dopravu pitnej vody z VN Starina do oblasti okesu Svidník, Stropkov a Medzilaborce. Zrealizovaná časť stavby je priamym pokračovaním objektu SO 01 Medzianky – Gialtovce. Na trase bolo zrealizovaných 29ks vzdušníkových a 30ks kalníkových šácht. Celková dĺžka zabudovaného  liatinového potrubia potrubia je 29760 m. Pre zabezpečenie signalizácie a prenosu informácií z VDJ Medzianky a deliacich uzáverov  č. 1,2,3,4 bol zriadený telemetrický systém.

Text