Práce

/
18. marca 2012

Vodovod, Rakovnica

DETAILY PROJEKTU
Popis stavby
vodovod
Lokalita
Rakovnica
Dĺžka potrubia
6 950m
Materiál / dimenzia potrubia
HDPE / D90 - D225
Dátum dokončenia
2012

Popis stavby

Realizované dielo výstavby vodovodu v obci Rakovnica rieši dodávku pitnej vody z vodojemov RAK I a RAK II pre obyvateľov obcí Rakovnica, Rúdná a s výhľadom napojenia obce Rožňavské Bystré. Stavba pozostávala z výstavby zásobovacieho potrubia v celkovej dĺžke  1082 m, rozvodného potrubia v dĺžke 4955 m a 187 ks prípojok pre obyvateľov, oplotenia vodojemov, vybudovania prístupových ciest k nim ako aj realizácie systému kontroly riadenia a diaľkového prenosu dát na dispečing VVS a.s.

text