kanalizácia

Kanalizácia a ČOV
/
5. novembra 2012

Kanalizácia a ČOV

V rámci vybudovania kanalizačnej siete obcí Hatalov, Dúbravka, Vŕbnica a Žbince bolo zrealizovaných celkových 22470 m gravitačnej a tlakovej kanalizácie