plynovod

Plynojem MI
/
16. júna 2012

Plynojem MI

Vybudovaný Plynojem je suchý membránový a je osadený v blízkosti vyhnívacích nádrží vo vzdialenosti 6 m od ostatných objektov v oplotenom areáli ČOV Michalovce.