vodovod

Vodovod, Rakovnica
/
18. marca 2012

Vodovod, Rakovnica

Realizované dielo výstavby vodovodu v obci Rakovnica rieši dodávku pitnej vody z vodojemov RAK I a RAK II pre obyvateľov obcí Rakovnica, Rúdná

/
18. marca 2012

Prívod vody z VN Starina

Účelom novovybudovanej stavby bolo zabezpečiť dopravu pitnej vody z VN Starina do oblasti okesu Svidník, Stropkov a Medzilaborce

Prívod vody z VN Starina